Anna-Belle

De planten spreken

Anna Belle heeft een lange kunstcarrière achter zich.

Opgegroeid in Kwadijk – een gehuchtje in Noord-Holland,

waar de weilanden toen nog hoge kruiden droegen,

was Anna als kind regelmatig te vinden, gewapend met

schetsboek, tussen de wilde bloemen.

Waarvan hun energie - volgens haar eigen zeggen -

nog in zich draagt.

 

Afgestudeerd aan de Rijksacademie van Amsterdam,

nam Anna elke uitdaging aan om zich verder te kunnen

ontwikkelen.

Naast verscheidene particuliere opleidingen en zelf een

tijdlang schilderlessen gegeven te hebben, verdiepte zij zich

tevens in de astrologie en raakte zij gefascineerd door de

‘Levensboom’.

 

 

 

 

In de loop der tijd werd de kunstenares uitgenodigd haar

hand te lenigen voor de kunstgidsen van Gene Zijde,

om portretten te tekenen van overgegane zielen, wat haar

nog steeds boeit.

 

Door Anna’s niet aflatende interesse naar natuurweten-

schappen is het ook niet te verwonderen dat Anna Belle

de tijd nodig acht, om al haar vergaarde kennis in boekvorm

uit te dragen, gepaard gaande met lezingen over de

levensboom.

 

Teneinde respect te krijgen voor de Schepping.